moviestom.com=> บูชา พระหลวงปู่ทิม


บูชา พระหลวงปู่ทิม

พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเข้าวเหนียว หลังหยดเทียนชัย ตอกโค้ต3
พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเข้าวเหนียว หลังหยดเทียนชัย ตอกโค้ต3 หากถามว่ากุมารมีจริงไหม ? นี้เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่ามีจริงเพราะผมเจอประสบการณ์เกี่ยวกับกุมารในพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมหลายครั้ง และนอกจากจะเจอเองแล้วก็ยังฟังเรื่องราวต่างๆที่เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับพรายกุมารจากผู้ที่เช่าบูชาพระและเพื่อนฝูงที่รู้จักเล่าสู่กันฟัง ซึ่งแต่ละคนก็จะพบเจอเหตุการณ์แตกต่างกันไปตามวาระ

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2019-10-20 11:17:42แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->