moviestom.com=> หน้าหลัก

   รายการพระเครื่องเช่าบูชาอิติสุคโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พุทโธ พุทโธ

อิติสุคโต แปลว่า ผู้มาดี และ ผู้ไปดี , อะระหัง เป็นพระพุทธคุณบทต้น แปลว่า ไกลจากกิเลส , พุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน , นะโมพุทธายะ  เป็นคาถาที่เรียว่า หัวใจ พะพุทธเจ้าห้าพระองค์ , สุนะโมโล คือ หัวใจของขุนแผน , มะอะอุ คือ หัวใจของพระไตรปิฎก อันประกอบไปด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตตันปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก , ทุกขัง คือ ความคงทนอยู่ในสภาพเดิมๆแบบถาวรไม่ได้ , อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความแปรเปลี่ยน แปรปรวนไปตามเหตุและปัจจัย , อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน ไม่มีเจ้าของ

 
    ค้นหา

พระขุนแผน หลวงปู่ทิม เนื้อก้นครก ผสมผงพรายกุมาร ตะกรุด 3 ดอก มีเกศาหลวงปู่ทิม 1293

พระขุนแผน หลวงปู่ทิม เนื้อก้นครก ผสมผงพรายกุมาร ตะกรุด 3 ดอก มีเกศาหลวงปู่ทิม 1293

พระขุนแผนองค์นี้เป็นที่สร้างด้วยข้าวเหนียวสุกผสมผงพรายกุมารและผสมด้วยน้ำว่านเถาว์วัลย์หลงอีกทั้งยังมีเนื้อมวลสารรวมๆที่เรียกว่าเนื้อก้นครก จึงทำให้เราเห็นเม็ดสีแดงๆดำๆเล็กๆที่ปะปนอยู่ในเนื้อมวลสารของพระเครื่อง ในองค์พระหากเราซูมไปใกล้ยังเห็นว่ามีเส้นเกศาของหลวงปู่ทิมอยู่ด้วย

ด้านหลังขององค์พระฝังตะกรุด 3 ดอก พระขุนแผนค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของเมตตาค้าขายและกุมาร ซึ่งผู้ที่เคยบูชาหลายๆท่านก็ได้เคยสัมผัสมาบ้างแล้ว


 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-04-20 11:47:06