moviestom.com=> หน้าหลัก

   รายการพระเครื่องเช่าบูชาอิติสุคโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พุทโธ พุทโธ

อิติสุคโต แปลว่า ผู้มาดี และ ผู้ไปดี , อะระหัง เป็นพระพุทธคุณบทต้น แปลว่า ไกลจากกิเลส , พุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน , นะโมพุทธายะ  เป็นคาถาที่เรียว่า หัวใจ พะพุทธเจ้าห้าพระองค์ , สุนะโมโล คือ หัวใจของขุนแผน , มะอะอุ คือ หัวใจของพระไตรปิฎก อันประกอบไปด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตตันปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก , ทุกขัง คือ ความคงทนอยู่ในสภาพเดิมๆแบบถาวรไม่ได้ , อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความแปรเปลี่ยน แปรปรวนไปตามเหตุและปัจจัย , อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน ไม่มีเจ้าของ

 
    ค้นหา

ลูกอม ผสมผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม (1257)

ลูกอม ผสมผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม (1257)

ลูกอม ผสมผงพรายกุมาร บรอนทองเต็มองค์ มีความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ภายในลูกอมประกอบไปด้วยมวลสารต่างๆ ซึ่งใช้มวลสารในการผสมเช่นเดียวกันกับพระขุนแผนผงพรายกุมาร หากเราซูมไปใกล้ๆเราจะเห็นสีเขียวๆอยู่ทั่วๆของพื้นผิวลูกอมที่ขรุขระ ซึ่งว่ากันว่านั้นเป็นสีผึ้งของหลวงพ่อทาบแห่งวัดกระบกขึ้นผึ้งที่หลวงปู่ทิมท่านนำมาผสมลงไปด้วย ซึ่งมวลสารโดยรวมของลูกอมนี้ผ่านการปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหารไร่ จ. ระยอง ที่ให้พุทธคุณในด้านเมตตาค้าขายดี ด้วยขนาดของลูกอมผงพรายกุมารที่มีความกระทัดรัดพกพาง่าย จึงทำให้สามารถนำติดตัวไปบูชาได้สะดวกมาก
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-09-27 19:47:20