moviestom.com=> หน้าหลัก

   รายการพระเครื่องเช่าบูชาอิติสุคโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พุทโธ พุทโธ

อิติสุคโต แปลว่า ผู้มาดี และ ผู้ไปดี , อะระหัง เป็นพระพุทธคุณบทต้น แปลว่า ไกลจากกิเลส , พุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน , นะโมพุทธายะ  เป็นคาถาที่เรียว่า หัวใจ พะพุทธเจ้าห้าพระองค์ , มะอะอุ คือ หัวใจของพระไตรปิฎก อันประกอบไปด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตตันปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก , ทุกขัง คือ ความทนอยู่ในสภาพเดิมๆแบบถาวรไม่ได้ , อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความแปรเปลี่ยน แปรปรวนไปตามเหตุและปัจจัย , อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน ไม่มีเจ้าของ

 
งด!! การจองพระเครื่องทุกกรณี   ค้นหา

เหรียญหลวงปู่หมุน ถุงเงิน ๙๙๙ ล้าน หมุนเงินหมุนทอง วัดบ้านจาน ศรีสะเกษ รมดำ ผิวไฟ (899)
เหรียญหลวงปู่หมุน ถุงเงิน ๙๙๙ ล้าน หมุนเงินหมุนทอง วัดบ้านจาน ศรีสะเกษ (899)
เหรียญถุงเงินนี้มีสภาพสวยงาม เป็นเหรียญรมดำ เมื่อนำไปส่องกับแสงไฟจะทำให้เห็นแสงสะท้อนสีรุ้ง บ้างก็เรียกกันว่าผิวไฟ ซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หลวงปู่แขวนประคำทั้งหมด 19 เม็ด  โดยทั่วไปแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนั่นก็คือ เหรียญถุงเงินถุงทอง ประคำ 18 เม็ด

พระเหรียญของหลวงปู่หมุนนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของหนุนนำเดินการทำมาค้าขายที่ดี ให้มีเงินมีทองใช้อย่างพอเพียงไม่ขัดสน ซึ่งบางท่านก็เชื่อว่าเหรียญของหลวงปู่หมุนสามารถหนุนโชคลาภหมุนเงินหมุนทองให้มีกินมีใช้ ซึ่งท่านต่างๆที่เคยบูชาพระเหรียญหรือวัตถุมงคลของท่านก็ต่างเล่าประสบการณ์ต่างๆนาๆมากมายหลากหลาย ซึ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ต้องพบเจอด้วยตนเองถึงจะเข้าใจ
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-21 15:54:41