moviestom.com=> หน้าหลัก

   รายการพระเครื่องเช่าบูชาอิติสุคโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พุทโธ พุทโธ

อิติสุคโต แปลว่า ผู้มาดี และ ผู้ไปดี , อะระหัง เป็นพระพุทธคุณบทต้น แปลว่า ไกลจากกิเลส , พุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน , นะโมพุทธายะ  เป็นคาถาที่เรียว่า หัวใจ พะพุทธเจ้าห้าพระองค์ , มะอะอุ คือ หัวใจของพระไตรปิฎก อันประกอบไปด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตตันปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก , ทุกขัง คือ ความทนอยู่ในสภาพเดิมๆแบบถาวรไม่ได้ , อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความแปรเปลี่ยน แปรปรวนไปตามเหตุและปัจจัย , อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน ไม่มีเจ้าของ

 
งด!! การจองพระเครื่องทุกกรณี   ค้นหา

บูชา พระขุนแผนผงพรายกุมาร เนื้อว่านไพรดำ ของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ระยอง (920)พระขุนแผนผงพรายกุมาร เนื้อว่านไพรดำ ของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ระยอง (920)

องค์นี้เป็นพระขุนแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมที่สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นพระที่สร้างจากเนื้อข้าวเหนียวผสมกับผงพรายกุมารและว่านไพรดำ ด้วยการผสมของน้ำว่านไพรดำลงไปจึงทำให้องค์พระมีสีดำ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษทางกายภาพของเนื้อว่านไปดำนั่นก็คือ องค์พระสามารถใช้แม่เหล็กดูดติดได้ ซึ่งพระขุนแผนผงพรายกุมารจะมีเนื้อว่านไพรดำเท่านั้นที่แม่เหล็กดูดได้

พระขุนแผนผงพรายกุมารผู้ที่บูชาโดยมากแล้วนิยมบูชาเพื่อรำลึกถึงคุณของหลวงปู่ทิมและมุ่งหวังให้การทำอาชีพค้าขายต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น มีเงินทองใช้มั่นคงไม่ขัดสน ซึ่งเครื่องของหลวงปู่ทิมมีพุทธคณที่สามารถให้คุณวิเศษในทางเมตตาค้าขาย

ด้วยพุทธคุณขององค์พระที่ประจักแจ้ง จึงทำให้พระเครื่องของหลวงปู่ทิมเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และมีความต้องการของนักสะสมพระเครื่อง และผู้ที่ต้องการให้พุทธคุณขององค์พระหนุนนำในด้านการค้าขายที่ดี

พระขุนแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมยังมีภูตพรายกุมารสถิตอยู่ในองค์พระอีกด้วย ซึ่งใครก็ตามที่มีความผูกพันธ์กับดวงจิตของกุมารก็จะสามารถพบเจอเรื่องราวต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์กับภูตพรายเหล่านั้น

ภูตพรายกุมารโดยมากแล้วจะสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการค้าขาย ซึ่งก็คล้ายกับกุมารทองที่ชาวไทยนิยมบูชาเพื่อให้ดวงจิตหนุนนำเรียกลูกค้าให้เข้าร้านนั้น (ความเชื่อส่วนบุคคล) ส่วนตัวแล้วผมเคยเจอประสบการณ์กับภูตพรายกุมารในพระเครื่องของหลวงปู่ทิมหลายครั้ง จึงทำให้มั่นใจว่ากุมารในพระเครื่องของหลวงปู่ทิมนั้นมีอยู่จริงแท้แน่นอน
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-11-20 17:22:05