moviestom.com=> โชว์ พระหลวงพ่อแก้ว


โชว์ พระหลวงพ่อแก้ว

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (916)
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (916)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-11-11 09:36:07
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (867)
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี  (867)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-23 17:15:40
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (870)


พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี  (870) เป็นพระเก่าแก่ของตำนานในชลบุรี ซึ่งเป็นพระที่ได้รับความนิยมเนื่องจากพระปิดตาเครือวัลย์ของหลวงพ่อแก้วนั้นมีพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์มาก พุทธคุณของท่านเด่นเรื่องเมตตาค้าขายและเสริมมนต์เสน่ห์ความรักใคร่กลมเกลียวของมิตรภาพและคู่ครอง

พระปิดตาของหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์มีการสร้างแจกเรื่อยๆทำให้พระจึงมีพิมพ์ที่หลากหลาย และการสร้างแต่ละวาระนั้นยอมีความแตกต่างบ้าง แต่ก็ยังคงรูปทรงที่บ่งบอกถึงความเป็นพระปิดตาวัดเครือวัลย์

พระองค์นี้เมื่อซูมไปใกล้ๆจะเห็นเนื้อที่มีความเก่าชัดเจนอย่างเป็นธรรมชาติ มีรอยปิดทองเก่านานแล้วและยังแสดงการผุดของคราบเก่าที่สามารถเห็นได้เมื่อขยายภาพเข้าไปใกล้ๆ คราบรักสีดำได้หลุดร่อนออกไปบ้างตามกาลเวลา
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-23 17:15:21
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (887)

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี  (887)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-23 17:15:06
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (888)

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (888)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-23 17:14:48
พระหลวงพ่อแก้ว ปิดตา เครือวัลย์ คลุกรัก ปิดทอง เนื้อกะลา (869)


พระหลวงพ่อแก้ว ปิดตา เครือวัลย์ คลุกรัก ปิดทอง เนื้อกะลา (869)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-23 17:14:28
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (897)
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ปิดทอง คลุกรัก เนื้อกะลา หลังแบบ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (897)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-23 17:14:02
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พิมพ์ผงคลุกรัก พร้อมใบเซอร์ (761 cer3071)

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พิมพ์ผงคลุกรัก พร้อมใบเซอร์ (761 cer3071)

ออกใบรับรองพระเครื่องแท้หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ ทันยุค
เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2562
โดย : สถาบันศาสตร์พระเครื่องสยาม - อาจารย์  เทพวัดอรุณ
ที่ : อาคารพฤกษ์ชาติพระทรงชัย สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศ

รหัสใบเซอร์ : 3071

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-07 17:47:19
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พิมพ์ผงคลุกรัก พร้อมใบเซอร์ (760 cer0972)

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พิมพ์ผงคลุกรัก พร้อมใบเซอร์ (760 cer0972)

ออกใบรับรองพระเครื่องแท้หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ ทันยุค
เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2562
โดย : สถาบันศาสตร์พระเครื่องสยาม - อาจารย์  เทพวัดอรุณ
ที่ : อาคารพฤกษ์ชาติพระทรงชัย สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศ

รหัสใบเซอร์ : 0972


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-07 17:31:54
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พิมพ์เล็ก หลังแบบ (396)พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พิมพ์เล็ก หลังแบบ (396)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:28:35
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พิมพ์เล็ก หลังแบบ (397)พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พิมพ์เล็ก หลังแบบ (397)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:28:09
พระปิดตา หลังยันต์ หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน (379)พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (379)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-05-17 16:41:02
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (378)พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (378)

พุทธคุณของพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี จะโดดเด้นในด้านเมตตา มหาเสน่ห์เป็นเลิศ เมื่อดูจากมวลสารและวัสดุต่างๆ ที่นำมาเป็นส่วนผสมเกือบทุกอย่าง ล้วนมุ่งเน้นไปทางด้านเมตตามหานิยมทั้งสิ้น โดยเฉพาะผงอิทธิเจ จะมีอนุภาพทางด้านเมตตามหาเสน่ห์อย่างแรงกะสตรี
เนื้อผงคลุกรัก เป็นเนื้อหลักนิยมสุด เนื้อส่วนมากจะเป็นเนื้อละเอียด ส่วนเนื้อหยาบจะมีน้อย เนื้อละเอียดส่วนมากจะเป็นเนื้อละเอียด สีน้ำตาลดำหรือเรียกว่า เนื้อกะลา (ดังองค์ตัวอย่าง) กรณีพระไม่ได้ลงรักจะสังเกตเห็นในเนื้อพระจะมีเม็ดรักเป็นชิ้นเล็กๆ สีดำๆลอยอยู่ทั่วพื้นผิวพระ
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-28 12:03:30
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (377)พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (377)

 การสร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้น ก็ไม่มีอะไรมากนัก โดยปกติแล้ว หลวงพ่อแก้ว ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยละเอียดรอบคอบเป็นปกติ ท่านเป็นผู้เห็นการณ์ไกล คือ ในขณะที่ท่านสอนบาลีไวยากรณ์อยู่นั้น ท่านก็ได้เก็บเอาผงที่ลบจากอักขระเอาไว้ เพราะการสอนหนังสือในสมัยนั้นจะต้องเขียนต้องลบตัวอักขระบนกระดานดำจริงๆ และนิยมกันว่า ผงอักขระที่ลบจากการเรียนภาษาบาลี

ซึ่งเขียนเป็นอักษรขอมที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ แล้วท่านก็จะนำมาผสมกับผงพระพุทธคุณ หรือผงมหาราช เป็นต้น เมื่อเอาผงดินสอ และผงพุทธคุณรวมกันเข้าแล้ว ท่านก็เอาเกษรดอกไม้ต่างๆ ใบไม้ เปลือกไม้ และเนื้อไม้ มาบดให้ละเอียดเป็นผง แล้วจึงนำมาผสมกับผงอักขระ เอาน้ำข้าวมาคละเคล้าเข้ากับผง เพื่อทำให้เหนียว จนได้หล่อเป็นรูปพระ

การผสมผงเพื่อสร้างเป็นรูปพระหลวงพ่อแก้วนั้น ท่านเอาผงคุณพระกับผงดินสอที่ท่านเขียนอักขระบนกระดานดำ เอาผงทั้งสองอย่างนั้นมาผสมกันเข้าไว้ แล้วเอาใบไม้ ที่เรียกกันว่า ใบไม้รู้นอนต่างชนิด เช่น ยอดสวาท เป็นต้น

                   เอาเกษรดอกไม้บ้าง มาบดเป็นผงให้ละเอียด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยดีแล้ว จึงเอาน้ำข้าวเหนียวมาผสมทำให้เหนียว จึงเอากดลงในแม่พิมพ์ ก็สำเร็จเป็นองค์พระ อนึ่ง ชีวประวัติของหลวงพ่อแก้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรีนี้ อาจจะไม่ตรงกับที่ท่านได้ยินได้ฟังมา เพราะประวัติของท่านอาจมีผู้จำมาคลาดเคลื่อน ซึ่งมีความผิดแปลกกันไปต่างๆ ตามที่ตนเข้าใจ

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม
                  วัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างขึ้นและได้รับความนิยมในหมู่นักเลงพระได้แก่
-  พระปิดตา พิมพ์ใหญ่หลังแบบ
-  พระปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังเรียบ
-  พระปิดตาพิมพ์กลาง         
-  พระปิดตาพิมพ์เล็ก            
-  พระพิมพ์ลอยองค์

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา
พุทธคุณที่ได้เล่าขานกันสืบทอดกันมาเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ท่านสร้าง ก็ได้แก่ ทางด้านเมตตามหานิยม
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-28 11:55:57
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง (382)

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง (382)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-27 16:15:09
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง (381)

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง (381)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-27 16:14:04
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (380)พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี (380)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-27 16:12:06