moviestom.com=> หลวงปู่ทิม พร้อมใบเซอร์


หลวงปู่ทิม พร้อมใบเซอร์

พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 เนื้อข้าวเหนียว บรอนซ์ทองเต็มองค์ ฝังตะกรุด มหาปราบ พร้อมใบเซอร์ (878 cer6208-1396)


พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 เนื้อข้าวเหนียว บรอนซ์ทองเต็มองค์ ฝังตะกรุด มหาปราบ พร้อมใบเซอร์  (878 cer6208-1396)
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-15 16:13:47
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 มีเศษผ้าจีวรของหลวงปู่ทิม ตระกรุด 2 ดอก พร้อมใบเซอร์ (726 cer1215)
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 มีเศษผ้าจีวรของหลวงปู่ทิม ตระกรุด 2 ดอก พร้อมใบเซอร์ (726 cer1215)

ออกใบรับรองพระเครื่องแท้ทันยุคหลวงปู่ทิมแล้ว
เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2562
โดย : สถาบันศาสตร์พระเครื่องสยาม - อาจารย์  เทพวัดอรุณ
ที่ : อาคารพฤกษ์ชาติพระทรงชัย สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศ

รหัสใบเซอร์ : 1215พระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้ ถูกสร้างจากข้าวเหนียวสุก ผสมผงพรายกุมารแล้วนำมากดลงในแม่พิมพ์ แล้วทาด้วยบรอนซ์ทอง ถึงแม้บรอนซ์ทองจะถูกทาทั่วทั้งองค์พระ เราก็ยังสามารถมองเห็นเนื้อข้าวเหนียวได้จากความขรุขระและร่องรอยของบรอนซ์ทองที่ได้หลุดลอกไปตามกาลเวลา โดยเราจะมองเห็นเนื้อข้าวเหนียวซึ่งเป็นมวลสารหลักของพระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้ได้อย่างชัดเจน

ซึ่งโดยรวมแล้วพระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้ด้านหน้า แม่พิมพ์พระมีความสมบูรณ์ ถึงจะไม่คมชัดสวยงามมากนัก แต่ก็แสดงได้ถึงความเก่า ซึ่งพระองค์นี้มีความโดดเด่นอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือ ผู้กดแม่พิมพ์พระได้มีการนำเศษผ้าจีวรของหลวงปู่ทิมฝังลงไปในเนื้อมวลสารของพระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้ด้วย ซึ่งการฝังเศษจีวรนั้นจะพบเห็นได้น้อยและมีเฉพาะบางองค์เท่านั้น

ด้านหลังของพระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้ ตัวอักษรและยันต์อักขระต่างๆ อาจเลือนลางและไม่ชัดเจน แต่เราก็ยังเห็น เศษผ้าจีวรหลายชิ้นปรากฏขึ้นมาที่ด้านหลังขององค์พระเครื่อง และด้านหลังยังคงฝังตะกรุดสาริกาคู่ 2 ดอก ที่ให้ความโดดเด่นในด้านของการพูดโน้มน้าวจิตใจและเสริมเสน่ห์ในการพูดจา ให้ชวนหลงไหล

พระขุนแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมนั้น เหมาะกับการบูชาเพื่อให้พุทธคุณขององค์ท่านช่วยในการค้าขายและทำธุรกิจให้ราบรื่น ส่วนนึงเกิดจากพุทธคุณที่หลวงปู่ท่านได้ปลุกเสกกับมวลสารและกำลังสมาธิของท่านที่เก่งกล้า อีกส่วนหนึ่งเกิดจากพรายกุมารที่หลวงปู่ท่านกำกับคาถาด้วยความเมตตาเพื่อให้คอยช่วยเหลือผู้ที่บูชาพระขุนแผนผงพรายกุมาร ให้สามารถค้าขายดีจะได้มีกินมีใช้ไม่ขัดสน แล้วภูตพรายกุมารเองก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง มีผู้ที่บูชาพระขุนแผนผงพรายกุมารมากมายต่างพบเจอประสบการณ์ของกุมารและการค้าขายที่รุ่งเรือง การทำให้พวกเขาศรัทธาได้ยกย่องพระขุนแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมให้เป็นอันดับ 1

ส่วนพระขุนแผนองค์นี้ได้รับการออกใบเซอร์ รับประกันพระแท้ทันยุคหลวงปู่ทิม  จากสถาบันศาสตร์พระเครื่องสยาม ที่มีกรรมการผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเดินทางจากบ้านค่ายระยองมาเป็นกรรมการตัดสินชุดพระขุนแผนผงพรายกุมารปี 2515 แท้ทันยุคหลวงปู่ทิม

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-15 14:31:21
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 เนื้อข้าวเหนียว บรอนซ์ทองเต็มองค์ ฝังตะกรุด 2 ดอก พร้อมใบเซอร์ (876 cer6208-1397)พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 เนื้อข้าวเหนียว บรอนซ์ทองเต็มองค์ ฝังตะกรุด 2 ดอก พร้อมใบเซอร์  (876 cer6208-1397)

พระองค์นี้ออกใบรับประกันพระแท้  : โดย กลุ่มอนุรักษ์เลือดบ้านค่าย ระยอง
ออกใบรับรองพระเครื่องแท้ หลวงปู่ทิม วันที่ : 11 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-23 11:42:05
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม ตะกรุดสาริกาคู่ เนื้อสีม่วง พร้อมใบเซอร์ (872 cer6208-1298)
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม ตะกรุดสาริกาคู่ เนื้อสีม่วง พร้อมใบเซอร์ (872 cer6208-1298)

พระองค์นี้ออกใบรับประกันพระแท้  : โดย กลุ่มอนุรักษ์เลือดบ้านค่าย ระยอง
ออกใบรับรองพระเครื่องแท้ หลวงปู่ทิม วันที่ : 11 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-22 12:19:45
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม เนื้อว่านไพรดำ ตะกรุดสาริกาคู่ พร้อมใบเซอร์ (877 cer6208-1321)

พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม เนื้อว่านไพรดำ ตะกรุดสาริกาคู่ พร้อมใบเซอร์ (877 cer6208-1321)

พระองค์นี้ออกใบรับประกันพระแท้  : โดย กลุ่มอนุรักษ์เลือดบ้านค่าย ระยอง
ออกใบรับรองพระเครื่องแท้ หลวงปู่ทิม วันที่ : 11 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-21 12:21:29
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 เนื้อข้าวเหนียว บรอนซ์ทองเต็มองค์ ไม่ฝังตะกรุด หยดเทียนชัยตอกโค้ด 3 (805 cer6208-1293)

พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 เนื้อข้าวเหนียว บรอนซ์ทองเต็มองค์ ไม่ฝังตะกรุด หยดเทียนชัยตอกโค้ด 3 (805)

พระองค์นี้ออกใบรับประกันพระแท้  : โดย กลุ่มอนุรักษ์เลือดบ้านค่าย ระยอง
ออกใบรับรองพระเครื่องแท้ หลวงปู่ทิม วันที่ : 11 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-14 10:41:33
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 เนื้อข้าวเหนียว บรอนซ์ทองเต็มองค์ ฝังตะกรุด 3 ดอก หยดเทียนชัย ตอกโค้ด 3 (804) (804 cer6208-1322)

พระองค์นี้ออกใบรับประกันพระแท้  : โดย กลุ่มอนุรักษ์เลือดบ้านค่าย ระยอง
ออกใบรับรองพระเครื่องแท้ หลวงปู่ทิม วันที่ : 11 สิงหาคม 2562


พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ปี2515 เนื้อข้าวเหนียว บรอนซ์ทองเต็มองค์ ฝังตะกรุด 3 ดอก หยดเทียนชัย ตอกโค้ด 3  (804)

พระขุนแผนผงพรายกุมาร ของหลวงปู่ทิมองค์นี้ สร้างจากเนื้อข้าวเหนียวสุกผสมกับผงพรายกุมาร ซึ่งเป็นพระเครื่องที่ปลุกเสกและสร้างขึ้นในช่วงประมาณปี 2515 มีความศักดิ์สิทธิ์และให้พุทธคุณในด้านเมตตาค้าขายดี ซึ่งพระขุนแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมได้เป็นที่รู้จักของผู้ที่ศรัทธามากมาย ซึ่งผู้ที่บูชาพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมต่างก็พบเจอพุทธคุณและปาฏิหาริย์ต่างๆทั้งด้านการค้าขายและประสบการณ์เกี่ยวกับพรายกุมาร โดยพระขุนแผนเป็นพระเครื่องยอดนิยมที่รู้จักดีจนถึงยุคปัจจุบัน

พระขุนแผนผงพรายกุมาร ที่หลวงปู่ทิมปลุกเสกโดยทั่วไปแล้ว จะฝังตะกรุดสั้น 2 ดอก ซึ่งเรียกว่าตะกรุดสาริกาคู่ และอีกแบบหนึ่งคือตะกรุดยาว 1 ดอก เรียกว่าตะกรุดมหาปราบ แต่สำหรับพระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้มีความพิเศษและความแตกต่างกว่าองค์อื่นๆ นั่นก็คือด้านหลังขององค์พระฝังตะกรุดยาว 3 ดอกเรียงกัน นอกจากนี้แล้วมุมล่างด้านหลังทางขวามือของเรา ยังปรากฏการหยดเทียนชัยและตอกโค๊ต 3 ซึ่งเป็นโค๊ตที่อ่านออกเสียงว่า "พะ"  อันที่จริงแล้วนั่นเป็นอักขระภาษาขอมนั่นเอง

ที่เราได้เคยพบเห็นพระขุนแผนผงพรายกุมารมักจะมีการหยดเทียนชัยตอกโค๊ต 3 ซึ่งโดยมากเราจะพบเจอ การตอกโค๊ตแค่ 3 ตัวเดียว แต่พระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้ ได้ทำการตอกโค๊ต 3 จำนวน 2 ตัว บนหยดเทียนชัยหยดเดียวซึ่งจัดว่าไม่ค่อยพบเจอได้บ่อยนัก

หากเราสังเกตและซูมไปใกล้ๆอีกสักนิดที่ด้านหลังขององค์พระ เหนือบริเวณตะกรุดดอกที่ 1 และที่ 2 เล็กน้อย เราจะเห็นว่ามีเศษจีวรของหลวงปู่ทิมฝังอยู่ในเนื้อมวลสารของพระด้วย ซึ่งพระองค์นี้จัดได้ว่า มีความหายาก และเป็นองค์เฉพาะที่สร้างขึ้นจำนวนน้อยอย่างแน่นอน

โดยรวมของพระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้ ส่วนตัวผมมองว่ามีความสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เนื้อพระและมวลสารมีความเก่าแบบธรรมชาติบรอนซ์ทองบนพื้นผิวพระเครื่องนั้นก็ได้หลุดลอกออกไปบ้าง ทำให้เราสามารถมองเห็นเนื้อข้าวเหนียวด้านในของพระเครื่องได้อย่างชัดเจน

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-14 10:39:42
ลูกอม เนื้อข้าวเหนียว ผสมผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม ตอกโค๊ด 3 ฝังตะกรุด (714 cer1197)


ออกใบรับรองพระเครื่องแท้ทันยุคหลวงปู่ทิมแล้ว
เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2562
โดย : สถาบันศาสตร์พระเครื่องสยาม - อาจารย์  เทพวัดอรุณ
ที่ : อาคารพฤกษ์ชาติพระทรงชัย สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศ

รหัสใบเซอร์ : 1197


ลูกอม เนื้อข้าวเหนียว ผสมผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม ตอกโค๊ด 3 ฝังตะกรุด (714)

ลูกอมนี้ เป็นลูกอมผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิม ที่ถูกสร้างและปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยอง ลักษณะของลูกอมนั้นเป็นทรงกลม ขนาดรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร  พื้นผิวของลูกอมเคลือบบอรนด์ทองเต็มองค์ ซึ่งมีหลุดลอกไปบ้างเล็กน้อยตามกาลเวลา บนพื้นผิวลูกอมจะเห็นสีเขียวๆที่ปรากฏ ซึ่งบ้างก็ว่าเป็นขี้ผึ้งของหลวงพ่อทาบที่นำมาผสม  โดยลูกอมนี้ยังได้ถูกฝังตะกรุด ซึ่งเป็นตะกรุดที่ปลุกเสกมาเป็นอย่างดีแล้วจากหลวงปู่ทิม

ลูกอมผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมนั้น มีความโดดเด่นในด้านมหารอดและแคล้วคลาดปลอดภัย นอกจากนี้แล้วยังช่วยเสริมในด้านการค้าขายได้อีกด้วย ซึ่งภายในลูกอมเองก็มีดวงจิตของภูติพรายกุมารสถิตอยู่เพราะได้มีการผสมผงพรายกุมารลงไปในเนื้อของลูกอมด้วย จะไปว่าแล้วลูกอมเป็นเครื่องรางอีกชิ้นหนึ่ง ที่มีความขลังและน่าสนใจอย่างมาก มีขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถพกติดตัวเพื่อนำไปบูชาได้อย่างสะดวก

ลูกอมนี้จึงเหมาะกับการบูชาติดตัว ไม่ว่าจะคล้องคอ , เก็บไว้ในกระเป๋า หรือวางไว้ที่หน้ารถ เพื่อเดินทาง ไปค้าขายหรือทำธุรกิจต่างๆสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี เสริมเมตตาพุทธคุณอย่างยิ่งในด้านแคล้วคลาดและทำมาค้าขายดี
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-20 20:40:33
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม ทรงพลใหญ่ วัดละหารไร่ ระยอง พร้อมใบเซอร์ (676)พระขุนแผน ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม ทรงพลใหญ่ วัดละหารไร่ ระยอง (676)

พระองค์นี้ออกใบรับประกันพระแท้  : โดย กลุ่มอนุรักษ์เลือดบ้านค่าย ระยอง

ออกใบรับประกันวันที่ : 3 มีนาคม 2562พระขุนแผน ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม ทรงพลใหญ่ วัดละหารไร่ ระยอง เป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากพระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์นิยมที่สร้างในช่วงปี 2515 เหตุผลที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าพิมพ์นิยมทั่วไปเพราะพิมพ์พระอาจจะยังสวยสู้ความงดงามของพระขุนแผนปี 2515 ได้

แต่ด้วยความเก่าและความเข้มขลังและอายุที่มากกว่าพระขุนแผนที่สร้างในช่วงปี 2515 ส่วนนี้ก็เป็นจุดเด่นที่บางท่านนิยมสะสมและบูชาพระเครื่องที่เน้นเก่า เน้นอายุ เน้นมวลสาร ได้เก็บครอบครองไว้เพื่อบูชาโดยมุ่งเน้นพุทธคุณของพระขุนแผนททรงพลใหญ่นี้

เนื่องจากพระขุนแผนทรงพลใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุค 2508 - 2512 โดยประมาณ ส่วนตัวผมเชื่อว่ามวลสารต่างๆอย่างเช่นผงพรายกุมารและว่านศักสิทธิ์ที่มาผสมนั้นก็จะมีความเข้มข้นและเข้มขลังเป็นอย่างมาก พร้อมกับการปลุกเสกด้วยกำลังสมาธิขั้นสูงจากหลวงปู่ทิม ย่อมทำให้พระเครื่องรุ่นนี้มีความโดดเด่นที่ไม่แพ้พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์นิยม อย่างปี 2515 เลยก็ว่าได้

พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ทรงพลใหญ่ องค์นี้มีความเก่า ถึงแม้ตามรอยขอบจะมีการแตกชำรุดไปบ้าง แต่รูปองค์ทรงพระและยันต์อักขระต่างๆมีความสมบูรณ์ชัดเจน และในขณะที่ด้านหลังขององค์พระยังฝังตะกรุดดอกเล็ก 1 ดอกอีกด้วย
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-05-16 09:39:17