moviestom.com=> เช่าพระ อื่นๆ


เช่าพระ อื่นๆ

เหรียญกุมาร (ไอ้ไข่) เด็กวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีธรรมราช (907)

 เหรียญกุมาร (ไอ้ไข่) เด็กวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีธรรมราช (907)

ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานหลายสิบปี กุมารไข่ก็ยังเป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านไปบนขออะไรก็มักจะได้ตามคำขอ และไม่นานมานี้ก็ยังได้มีการสร้าง เหรียญกุมารไข่ (ไอ้ไข่)

ตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน กุมารไข่นั้นเป็นภูตวิญญานที่คอยติดตามรับใช้พระสงฆ์ธุดงรูปหนึ่ง ซึ่งท่านจะเดินธุดงเพื่อฝึกกรรมฐานและฝึกจิตไปเรื่อยๆตามที่สงบ จนมาหยุดที่วัดร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดที่มีเจย์ดีเก่าแก่ พระสงฆ์รูปนั้นท่านเห็นแล้วว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัตถุโบราณลั้มค่าและสมบัติต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน จึงมอบหมายให้กุมารไข่เฝ้าสมบัติ ณ วัดร้างแห่งนั้นไว้   (ภายหลังมีการบูรณะซ่อมแซม มีชื่อว่า วัดเจดีย์)

เล่าลือกันอีกว่า สมัยก่อนหากใครไปพักแรมค้างคืนที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นทหาร , ชาวบ้าน ก็มักจะโดนตบหัว
ดึงแขน ดึงขา จนทำให้ต้องผวาไปตามๆกัน ซึ่งการแกล้งแนวๆนี้รู้ทันทีเลยว่าเป็นการแกล้งของเด็ก หรือวิญญาณเด็กนั่นเอง แต่หลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มมีการนำเครื่องเซ่นไหว้มาให้กุมารก็เลยทำให้ชาวบ้านประสบสิ่งดีๆเป็นการตอบแทน ซึ่งจากนั้นมาชาวบ้านก็เกิดความศรัทธาและเป็นที่รู้จักกุมารตนนี้ ไอ้ไข่ มาจนถึงปัจจุบน
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-11-06 18:45:26
เหรียญกุมาร (ไอ้ไข่) เด็กวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีธรรมราช (904)

เหรียญกุมาร (ไอ้ไข่) เด็กวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีธรรมราช (904)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-25 09:59:57
เหรียญกุมาร (ไอ้ไข่) เด็กวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีธรรมราช (905)

เหรียญกุมาร (ไอ้ไข่) เด็กวัดเจดีย์  ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีธรรมราช (905)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-25 09:58:43
เหรียญหลวงพ่อคูณ รมดำ รุ่นสร้างบารมี ปี2519 มีรอยจารมือ (893)

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี2519 มีรอยจารมือ (893)
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-27 15:05:39
พระวัดกรุทัพข้าว

พระวัดกรุทัพข้าวดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-09 10:46:50


พระขุนแผน กรุวัดทัพข้าว เนื้อผงพุทธคุณ ยุครัตนโกสินทร์ตอนปลาย (407)พระขุนแผน กรุวัดทัพข้าว เนื้อผงพุทธคุณ ยุครัตนโกสินทร์ตอนปลาย (407)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-03-12 09:38:19
เหรียญหลวงพ่อแก้ว เกสาโร ๑๙ (626)

เหรียญหลวงพ่อแก้ว เกสาโร ๑๙ (626)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-03 20:52:48


พระซุ้มกอ กรุเก่าโบราณ (409)พระซุ้มกอ กรุเก่าโบราณ (409)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:09:52
พระกรุเก่า ยุคสุโขทัย ไม่ทราบที่มาและรายละเอียด (411)พระกรุเก่า ยุคสุโขทัย ไม่ทราบที่มาและรายละเอียด (411)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:09:27
พระขุนแผนอกใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ กรุวัดทัพข้าว สุโขทัย (405)พระขุนแผนอกใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ กรุวัดทัพข้าว สุโขทัย (405)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:09:00

พระลีลากลีบจำปา เนื้อผงพุทธคุณ กรุวัดทัพข้าว สุโขทัย ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (414)พระลีลากลีบจำปา  เนื้อผงพุทธคุณ  กรุวัดทัพข้าว สุโขทัย ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (414)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:04:10
พระกรุเก่า ยุคสุโขทัย ไม่ทราบที่มาและรายละเอียด (406)พระกรุเก่า ยุคสุโขทัย ไม่ทราบที่มาและรายละเอียด (406)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:03:43
พระกรุเก่า ยุคสุโขทัย ไม่ทราบที่มาและรายละเอียด (415)พระกรุเก่า ยุคสุโขทัย ไม่ทราบที่มาและรายละเอียด (415)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:02:52
พระหลวงพ่อโต กรุอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน กรุวัดบางกระทิง หลังแตก (410)พระหลวงพ่อโต กรุอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน กรุวัดบางกระทิง หลังแตก (410)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:02:17
พระลีลากลีบจำปา เนื้อผงพุทธคุณ กรุวัดทัพข้าว สุโขทัย ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (412) พระลีลากลีบจำปา  เนื้อผงพุทธคุณ  กรุวัดทัพข้าว สุโขทัย ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (412)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-14 16:01:54